Τι είναι

Οσφυαλγία
Οσφυαλγία είναι ο πόνος στη μέση που συνήθως οφείλεται σε δισκοπάθεια.

Κήλη δίσκου, Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, Δισκοκήλη
Η προβολή τμήματος δισκικού υλικού με συνέπεια την πίεση του νωτιαίου σωλήνα ή των ριζών των νωτιαίων νεύρων.

Δισκοπάθεια
Φθορά (εκφύλιση) του μεσοσπονδυλίου δίσκου

Ισχιαλγία
Ισχιαλγία είναι ο πόνος κατά μήκος του ισχιακού νεύρου που συνήθως οφείλεται σε κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου.

Σπονδυλική στένωση, Στένωση σπονδυλικού σωλήνα
Περιορισμός του εύρους του σπονδυλικού σωλήνα με συνέπεια οσφυαλγία και νευρογενή διαλείπουσα χωλότητα (δηλ. πόνος στα κάτω άκρα που επιτείνεται στην βάδιση και στην άσκηση).