Ενδείξεις και αντενδείξεις

Ενδείξεις και αντενδείξεις της θεραπείας
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Ύστερα από μονάχα λίγες εβδομάδες θεραπείας, κλινικές έρευνες έχουν δείξει εξαιρετικά αποτελέσματα στην ανακούφιση του πόνου που προκαλείται από:

 • Κήλη (Προβολή/Πρόπτωση) μεσοσπονδυλίου δίσκου
 • Σύνδρομο Facet
 • και σε περιπτώσεις υποτροπών μετά χειρουργική επέμβαση.

Οι περισσότεροι ασθενείς είναι ικανοί για επιστροφή στα φυσιολογικά επίπεδα δραστηριοτήτων, στην εργασία και στην διασκέδαση μέσα σε χρόνο λίγων μονο εβδομάδων.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Η θεραπεία αποσυμπίεσης με το σύστημα DRX 9000 έχει αποδειχθεί ότι είναι ασφαλής και χωρίς παρενέργειες ή επιπλοκές. Αντενδείξεις για την θεραπεία είναι:

 • Εκτεταμένη οστεοπόρωση
 • Σπονδυλόλυση ή σπονδυλολίσθηση (πάνω από δευτέρου βαθμού)
 • Κατάγματα Ο.Μ.Σ.Σ
 • Όγκοι
 • Συγγενείς δυσμορφίες Ο.Μ.Σ.Σ
 • Επίσης σε θεραπεία αποσυμπίεσης δεν μπορούν να υποβληθούν οι:
 • Εγκυμονούσες
 • Ασθενείς με ανεύρυσμα αορτής κατόπιν κλινικής ή απεικονιστικής εξέτασης
 • Ασθενείς με βάρος μεγαλύτερο των 135 kgr
 • Ημιπληγία ή παρά-πάρεση.
 • Επιπλέον, ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις στη μέση μπορούν να υποβληθούν σε θεραπεία αποσυμπίεσης με το σύστημα DRX 9000, εκτός αν έχουν εμφυτευτεί στην μέση υλικά (βίδες, ήλοι, κτλ.)