Τάκη Κολιλέκα – Νικολέτα

Αρχική Διάγνωση

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΟΜΣΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ
Έγιναν εγκάρσιες και οβελιαίες τομές Τ1 και Τ2W, τεχνικής SE και FS. Ακολούθησαν εικόνες T1W στο εγκάρσιο και οβελιαίο επίπεδο μετά την ενδοφλέβιο χορήγηση σκιαγραφικού.
ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Διαπιστώνεται ευμεγέθης οπισθιοπλάγια κήλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο4-Ο5. Τμήμα δισκικού υλικού έχει αποσπασθεί στο αριστερό πλάγιο κόλπωμα. Σημειούται τοπικά περιφερική πρόσληψη του σκιαγραφικού, εύρημα που θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό και με το πρόσφατο χειρουργικό ιστορικό. Στα ίδια πλαίσια αξιολογείται αυξημένη πρόσληψη του σκιαγραφικού στις αρθρικές επιφάνειες των Ο4-Ο5 σπονδύλων και στο οπίσθιο χείλος του αντίστοιχου μεσοσπονδυλίου δίσκου.
Λόγω της έντονης προβολής του δίσκου στο αριστερό πλάγιο κόλπωμα συμπιέζεται σε αξιόλογο βαθμό η κατερχόμενη αριστερή Ο5 ρίζα, ενώ επίσης απωθείται η σύστοιχη Ο4 ρίζα κατά την είσοδο της στο στεγνωμένο αριστερό μεσοσπονδύλιο τρήμα Ο4-Ο5.
Οι ανώτεροι οσφυϊκοί μεσοσπονδύλιοι δίσκοι καθώς και ο Ο5-Ι1 μεσοσπονδύλιος δίσκος αναδεικνύονται φυσιολογικά.Συνυπάρχουν ήπιες διάχυτες οστεοπορωτικές αλλοιώσεις των απεικονιζόμενων οσφυϊκών σπονδύλων. Αναγνωρίζεται εικόνα αιμαγγειώματος στο δεξιό πλάγιο τμήμα του σώματος του Ο5 σπονδύλου.

Διάγνωση μετά την θεραπεία με το DRX 9000

ΤΕΧΝΙΚΗ
Έγιναν εγκάρσιες και οβελιαίες τομές Τ1 και Τ2W τεχνικής SE και FS.
ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Διαπιστώνονται μετεγχειρητικές αλλοιώσεις δισκεκτομής στο επίπεδο Ο4-Ο5. Αναγνωρίζονται εκφυλιστικές αλλοιώσεις τύπου ΙΙ στις παρακείμενες αρθρικές επιφάνειες των σωμάτων των Ο4-Ο5 σπονδύλων ενώ συνυπάρχει εικόνα λιπώδους διήθησης του δεξιού πλάγιου τμήματος του σώματος του Ο5 σπονδύλου.
Μόλις υποσημαίνονται τοπικά ήπιες υπερτροφικές εκφυλιστικές αλλοιώσεις των αποφυσιακών αρθρώσεων χωρίς πάντως να αξιολογείται ουσιώδης στένωση του σπονδυλικού σωλήνα τοπικά.
Αναπτύσσεται σε ήπιο βαθμό μετεγχειρητικός κοκκιωματώδης ιστός στο αριστερό πλάγιο κόλπωμα που ασαφοποιεί την σύστοιχη κατερχόμενη Ο5 ρίζα η οποία πάντως εξέρχεται φυσιολογικά μέσω του αριστερού μεσοσπονδυλίου τρήματος χωρίς να διαπιστώνεται οιδηματώδης διόγκωση αυτής.
Ήπιες εκφυλιστικές αλλοιώσεις σπονδυλαρθροπάθειας παρατηρούνται και στο επίπεδο Ο5-Ι1 χωρίς πάντως να αξιολογείται προβολή του αντίστοιχου μεσοσπονδυλίου δίσκου εντός του σπονδυλικού σωλήνα. Οι ανώτεροι οσφυϊκοί μεσοσπονδύλιοι δίσκοι,οι οσφυϊκοί σπόνδυλοι, τα σώματα και οι αποφύσεις αυτών απεικονίζονται φυσιολογικά.